برای اولین بار در ایران امکان درخواست گیفت کارت اپل انگلیس با قیمت دلخواه شما فراهم شد !