برای اولین بار در ایران امکان درخواست گیفت کارت اپل انگلیس با قیمت دلخواه شما فراهم شد !

به هیچ عنوان دلار گیفت کارت مورد نظر را به صورت اعشاری ثبت نکنیددر غیر اینصورت دلار گیفت کارت ثبت شده به نزدیک ترین مقدار رو به پایین گرد می گردد.

5/5 (1 نظر)