گیفت کارت استیم کره

توسط |1400/8/15 13:10:274ام اسفند, 1399|گیفت کارت استیم کره|

گیفت کارت استیم والت کره گیفت کارت استیم والت کره جنوبی جهت خرید گیفت کارت استیم والت کره ابتدا باید کشور اکانت steam خود را بررسی کنید. مطابق با ریجن حساب کاربری خود خرید کنید. زیرا دیگر مانند سابق امکان تبدیل ارز در شبکه steam وجود ندارد. نمی شود ....