غیر فعال سازی تایید دو مرحله ای جیمیل

برای غیر فعال کردن و یا خاموش کردن تایید دو مرحله ای جیمیل (2step verification) باید مراحل زیر را قدم به قدم انجام دهید :

ابتدا از طریق لینک myaccount.google.com وارد اکانت جیمیل خود شوید

تایید دو مرحه ای ایمیل

سپس آدرس ایمیل و پسورد را در قسمت مربوطه وارد نمائید.

از صفحه باز شده بر روی گزینه security را کلیک کنید

تایید دو مرحه ای ایمیل ۲

و از بخش singing in to google گزینه 2step verification را انتخاب کنید

سپس دوباره از شما پسورد اکانت را درخواست میکند.

غیرفعال کردن تایید دو مرحه ای ایمیل ۳

سپس از صفحه باز شده تایید ۲ مرحله ای را غیرفعال کنید.

غیرفعال کردن تایید دو مرحه ای ایمیل ۴